Skład RR

Dnia 09.07.2015r. odbyło się zebranie Rady Rodziców, gdzie wybrano Prezydium. Skład Rady Rodziców poniżej:

Klasa Imię i nazwisko
3 latki Daniel Stukan             z-ca Przewodniczącego
4 latki Justyna Szczęsna
5 latki Maja Jambor
I A Agnieszka Olszewska
I B Klaudia Ostrowska
II A Aleksandra Żurek
II B Monika Tarnowska
III Wioletta Małysza
IV Izabela Boba
V Magda Czesnowicz     Skarbnik
VI Magdalena Hała          Przewodniczący